Hoşgeldiniz!

Kanada Türk Dernekleri Federasyonu (KTDF), Kanada'da faaliyette bulunan 17 Türk derneğinin çatısı olarak, Kanada'da yaşayan yaklaşık 50,000 Türk asıllı Kanadalı'yı temsil eden bir toplumsal kuruluştur.

KTDF 1985 yılında kurulmuş, siyasi olarak tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kanada'da yaşayan Türk toplumunun önemli kültürel, ekonomik, eğitimsel, toplumsal ve dini faaliyetlerini desteklemeyi ve zenginleştirmeyi amaç edinmiştir.


* KTDF Haberleri

* Güncel KTDF etkinlikleri

Amaçlar:

Kanada Türk Dernekleri Federasyonu'nun amaçları şunlardır:
  • Kanada Türk toplumunu temsil etmek ve topluma fayda sağlayacak önemli kültürel, ekonomik, eğitimsel, toplumsal ve dini faaliyetleri desteklemek ve artırmak
  • Kanadalılar ve Kanada'da yaşayan diğer etnik topluluklarla yakın ilişki kurmak ve kurulan ilişkileri güçlendirmek
  • Kişi haklarına saygılı sosyal adalete inanan demokratik, laik bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak
  • Gelecekte daha iyi bir Kanada yaratılmasında Kanada-Türk toplumunun daha aktif bir rol almasını sağlamak
* KTDF iletişim listesine üye olun!


Yeni KTDF Websitesi www.turkishfederation.ca

OFİS ALINDI !
Turkish Federation Center

Kanada-Türk Toplum Etkinlik Takvimi

CA Canadian Domain Name Registration and Web Site Hosting